053 - 57 30 200 info@dekappen.nl

Over de Kappen

De Coöperatieve Vereniging Kulturhus De Kappen U.A. sinds 1 januari 2021 en  is ontstaan uit de fusie tussen de Stichting Bibliotheek Haaksbergen en de Stichting Kulturhus Haaksbergen.

Wat mag u van ons verwachten?

Wij bieden de burgers van Haaksbergen een aantrekkelijk, gevarieerd, actueel en kwalitatief aanbod van diensten en activiteiten op het gebied van informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en ontspanning, waarbij wij zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van onze bezoekers, leden en klanten.

Waaruit bestaat De Kappen?
De Kappen kent verschillende onderdelen die onderling nauw samenwerken:
– Theater De Kappen
– Filmhuis
– Kunstzaal Haaksbergen
– Cursusbureau Hierleerjewat
– Bibliotheek Haaksbergen

De 9 principes van de Governance Code Cultuur
De Kappen onderschrijft de 9 principes van de Governance Code Cultuur.

Bestuursmodel
De Stichting werkt met een Raad van Toezicht model. Het bestuur bestaat uit één directeur – bestuurder. De interm directeur-bestuurder is A.Th.J. Langelaar.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen: twee personen hebben zitting in de Raad van Toezicht vanuit de Raad van Toezicht vanuit de voormalige Stichting Kulturhus ‘t Iemenschoer, twee personen hebben zitting in de Raad van Toezicht vanuit het Stichtingsbestuur van de voormalige Stichting bibliotheek Haaksbergen.
Sinds 1 januari 2014 is een voorzitter aangetrokken van buiten beide onderliggende organisaties.

Leden:
De heer P.S.L . Molema (voorzitter)
De heer W.F.M. Roetenberg
De heer W.L. Slingerland
De heer J.H. ten Voorde

De Raad van Toezicht komt minimaal 4 keer per jaar bijeen en bespreekt het besturingsmodel en voert een zelfevaluatie uit.